Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

16.30 - 18.05

Lekc. Uzņēmuma ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321

18.15 - 19.50

Pr.d. Uzņēmuma ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 303 , 2.GRUPA
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors L.Gaitniece , Kr1 - 209 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Uzņēmuma ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 311 , Group 1

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Lektors U.Pentjuša , KC6 - 501 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lektors p.i. S.Christian , M1/1 - 25 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Lektors p.i. S.Christian , M1/1 - 25

Pr.d. Matemātika 2

Lektors p.i. S.Christian , M1/1 - 25 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 419

16.30 - 18.05

Pr.d. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 419

18.15 - 19.50

Pr.d. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Lekc. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors p.i. S.Christian , M1/1 - 301

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Lektors p.i. S.Christian , M1/1 - 301 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Lektors p.i. S.Christian , M1/1 - 301 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

N.Ozoliņš , K1 - 403

12.30 - 14.05

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

N.Ozoliņš , K1 - 403
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

S.Rēvele , Āz12 - 102 , Nedēļas: 4.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)