Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 6. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 13.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 13.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

18.15 - 19.50

Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Inovāciju vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-11.,13.-14.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-11.,13.-14.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Lekc. Inovāciju vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308

18.15 - 21.15

Lekc. Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana

Pētnieks J.Mazais , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Nedēļas: pāra , Prof. Iveta Pokromoviča

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Prof. Iveta Pokromoviča

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lektors I.Eriņa , KC6 - 309

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 419

Pr.d. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-16.

Pr.d. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 419
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Pr.d. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508

18.15 - 19.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,14.,16.

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.,15.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

Pr.d. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,14.,16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautisko iepirkumu organizēšana

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt.Darja Junusova. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Pr.d. Starptautisko iepirkumu organizēšana

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt.Darja Junusova. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Lekc. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

S.Rēvele , Āz12 - 102 , Nedēļas: 4.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

14.30 - 16.05

Pr.d. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)