Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ķīmijas tehnoloģija (AKBL0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss) 2

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 312

10.15 - 11.50

Lekc. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss) 2

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 310

12.30 - 14.05

Lab.d. Ķīmisko vielu pārvaldība

Profesors M.Jure , PV3/7 - 447 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.,16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Asistents V.Tataurova , M1/1 - 202 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.05 - 11.55

Lab.d. Neorganiskā ķīmija (pamatkurss)

Docents Ē.Pālītis , PV3/7 - 353

12.30 - 14.05

Lekc. Neorganiskā ķīmija (pamatkurss)

Docents Ē.Pālītis , PV3/7 - 356

14.30 - 16.05

Lekc. Kristalogrāfija

Lektors M.Rundāns , PV3/7 - 356

16.30 - 18.05

Lekc. Ķīmisko vielu pārvaldība

Profesors M.Jure , PV3/7 - 447 , Nedēļas: 1.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Profesors A.Koliškins , Āz12 - 103

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika 2

Profesors A.Koliškins , Āz12 - 103

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)