Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Darba vide un ergonomika

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 321

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss 2

Lektors I.Makarova , Kr1 - 102

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-12. , lecturer A.Vellers

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 301 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11. , lecturer A.Vellers

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 307 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12. , lecturer A.Vellers

Lekc. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11. , lecturer A.Vellers

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

18.15 - 19.50

Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Enerģētikas pamati

Asociētais profesors O.Linkevičs , Āz12-K1 - 314

Lekc. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , D2 - 220

Pr.d. Funkcionālā komunikācija 2

Lektors Z.Seņko , Kr1 - 103

10.15 - 11.50

Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , D2 - 220

12.30 - 14.05

Lekc. Algoritmi un programmēšanas metodes

Asociētais profesors G.Jēkabsons , M1/1 - 301

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Pr.d. Inovāciju vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Koučings un komandas vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Āz12-K1 - 115

Lekc. Objektorientētā programmēšana

Docents G.Alksnis , D2 - 149

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika un siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Inovāciju vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Nedēļas: pāra , Prof. Iveta Pokromoviča

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Prof. Iveta Pokromoviča

Pr.d. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.

Lekc. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

Lekc.; Pr.d. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Profesors V.Beresņevičs, Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 1.-4.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lektors I.Eriņa , KC6 - 309

18.15 - 19.50

Pr.d. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Lekc. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Gadījuma procesi

Profesors A.Matvejevs , D2 - 220

16.30 - 18.05

Lekc. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , S1 - 208

18.15 - 19.50

Pr.d. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , S1 - 515 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.,15.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Makroekonomika

Docents A.Fedotovs , KC6 - 223

16.30 - 18.05

Pr.d. Makroekonomika

Docents A.Fedotovs , KC6 - 223

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)