Telekomunikācijas (AEBC0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Spolītis, Asistents S.Matsenko , Āz12 - 223

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents M.Tērauds , Āz12 - 428 , Nedēļas: 1.-12.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents M.Tērauds , Āz12 - 428 , Nedēļas: 1.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , D2 - 220

10.15 - 11.50

Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , D2 - 220

Lekc.; Pr.d. Pusvadītāju ierīces

Docents N.Bogdanovs, Docents A.Ipatovs , Āz12 - 320 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Spolītis, Asistents S.Matsenko , Āz12 - 232

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Telekomunikāciju sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Spolītis, Asistents S.Matsenko , Āz12 - 213

Lekc.; Pr.d. Pusvadītāju ierīces

Docents N.Bogdanovs, Docents A.Ipatovs , Āz12 - 320

Lekc. Algoritmi un programmēšanas metodes

Asociētais profesors G.Jēkabsons , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Pr.d. Inovāciju vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ķēžu teorijas pamati

Docents A.Ipatovs, Zinātniskais asistents M.Dundurs , Āz12 - 319

16.30 - 18.05

Lekc. Inovāciju vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Analogās iekārtas

Lektors S.Tjukovs , Āz12 - 422 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Analogās iekārtas

Lektors S.Tjukovs , Āz12 - 422
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Gadījuma procesi

Profesors A.Matvejevs , D2 - 220

10.15 - 11.50

Lekc. Datorsistēmu projektēšanas pamati

Lektors M.Kirikova , S1 - 515

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķo datorsistēmu programmatūra

Asociētais profesors A.Jurenoks , S1 - 515

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu iekārtas un sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: 3.-14.

Pr.d. Datormācība ( speckurss )

Lektors T.Solovjova , Āz12 - 428

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ķēžu teorijas pamati

Docents A.Ipatovs, Zinātniskais asistents M.Dundurs , Āz12 - 319 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: 3.-14.

Lekc. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , S1 - 208

18.15 - 19.50

Pr.d. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , S1 - 515 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)