Ražošanas inženierzinības un vadība (AMMZ0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

Docents N.Koleda , KC6 - 419 , Nedēļas: 3.-10.,12.-13.,15.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

20.15 - 21.50

Pr.d. Finanšu analīze un plānošana

Docents N.Koleda , KC6 - 419 , Nedēļas: 3.-10.,12.-13.,15.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-11.,13.-15.

20.15 - 21.50

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-11.,13.-15.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.50

Lekc. Starptautiskā komercdarbība

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321

16.30 - 18.05

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)