Nekustamā īpašuma pārvaldība (RIKN0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa angļu valoda 2

Lektors J.Kučerova , KC6 - 215 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa angļu valoda 2

Lektors J.Kučerova , KC6 - 215 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Namu inženierkomunikācijas

Docents A.Kundziņa , KC6 - 221

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Namu inženierkomunikācijas

Docents A.Kundziņa , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika

Profesors J.Vanags , KC6 - 215
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā etiķete

Docents M.Bernande , Ķīp6 - 116
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors L.Budņiks , KC6 - 501

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Būvlikums un būvnoteikumi

Docents R.Kočanova , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra , Lekt.J.Uzulēns

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvlikums un būvnoteikumi

Docents R.Kočanova , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra , Lekt.J.Uzulēns

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)