Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 6. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-12. , lecturer A.Vellers

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 301 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11. , lecturer A.Vellers

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 307 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12. , lecturer A.Vellers

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11. , lecturer A.Vellers

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu risku un kvalitātes vadība

Profesors T.Tambovceva , M1/1 - 202 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.

14.30 - 16.05

Lekc. Būvniecības projektu risku un kvalitātes vadība

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 301 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.

Pr.d. Koučings un komandas vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

18.15 - 21.15

Lekc. Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana

Pētnieks J.Mazais , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

20.15 - 21.50

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lektors I.Eriņa , KC6 - 309

16.30 - 18.05

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-11.,13.-15.

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

20.15 - 21.50

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Lekc. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-11.,13.-15.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508

18.15 - 19.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,14.,16.

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.,15.-16.

Lekc.; Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 508 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

20.15 - 21.50

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

Pr.d. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,14.,16.

Lekc.; Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 508 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 411 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

20.15 - 21.50

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 411 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)