Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 10. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

18.15 - 19.50

Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lektors I.Eriņa , KC6 - 309
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Statistika

Docents E.Liepa , KC6 - 419 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lekc. Statistika

Docents E.Liepa , KC6 - 419 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati

Datu analītiķis A.Medne , K1 - 219 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,13.,16.

16.30 - 18.05

Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati

Datu analītiķis A.Medne , K1 - 219 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,13.,15.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)