Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Profesors M.Knite , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Docents T.Novohatska , Ķīp6B - 521

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Docents T.Novohatska , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 423

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents J.Liģere , Āz12 - 102

16.30 - 18.05

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

Docents A.Avišāne , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 1.-4.,6. , I apakšgrupa

18.15 - 19.50

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

Docents A.Avišāne , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 1.-4.,6. , I apakšgrupa
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Automobiļu motori

Laboratorijas vadītājs A.Skārds , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Automobiļu motori

Laboratorijas vadītājs A.Skārds , Ķīp6B - 308 , Nedēļas: pāra , 1. apakšgrupa

10.15 - 11.50

Lekc. Vispārīgā metroloģija

Profesors p.i. E.Šīrons , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: 1.-13.

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika 2

Pētnieks A.Bērziņa , PV3/7 - 423 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Fizika 2

Docents A.Vrubļevskis , PV3/7 - 402 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Automobiļu motori

Laboratorijas vadītājs A.Skārds , Ķīp6B - 308 , Nedēļas: nepāra , 3. apakšgrupa

Lab.d. Automobiļu motori

Laboratorijas vadītājs A.Skārds , Ķīp6B - 308 , Nedēļas: pāra , 2. apakšgrupa
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115

12.30 - 14.05

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

Docents A.Avišāne , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 1.-5. , II apakšgrupa

14.30 - 16.05

Lab.d. Vispārīgā metroloģija

Docents A.Avišāne , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 1.-5. , II apakšgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)