Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Medicīnas fizikas pamati

Profesors J.Dehtjars , - , Online

10.15 - 11.50

Lekc. Kvalitātes regulēšana un kontroles pamati

Profesors A.Balodis , - , Online

12.30 - 14.05

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , I apakšgru

14.30 - 16.05

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , I apakšgrupa

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 1.-10.

16.30 - 18.05

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 1.-10.

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , I apakšgrupa
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , III apakšgrupa

12.30 - 14.05

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , III apakšgrupa

14.30 - 16.05

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , III apakšgrupa

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Tehniskā mehānika 2

Rektora vietnieks I.Tipāns , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Tehniskā mehānika 2

Rektora vietnieks I.Tipāns , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

Lekc. Medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģija

Zinātniskais asistents N.Fedorjana , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , Online lekc
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Medicīnas fizikas pamati

Docents V.Zemīte , Online - Attālināti , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18. , Online

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Automatizētās projektēšanas pamati - AutoCAD

Asociētais profesors N.Mozga , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

17.00 - 18.30

Lekc. Medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģija (studiju projekts)

Zinātniskais asistents N.Fedorjana , - , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , Online lekcija
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

15.00 - 16.30

Lekc. Veselības ekonomika

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 5.-7.,10.-14.

16.45 - 18.15

Pr.d. Veselības ekonomika

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 5.-7.,10.-14. , Online

17.00 - 18.30

Lekc. Medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģija

Zinātniskais asistents N.Fedorjana , - , Nedēļas: 1.-4.,8.-9.,15.-20.

18.30 - 20.00

Lekc. Medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģija

Zinātniskais asistents N.Fedorjana , - , Nedēļas: 5.-7.,10.-14. , Online
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , II apakšgrupa

10.15 - 11.50

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , II apakšgrupa

12.30 - 14.05

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , II apakšgrupa

14.30 - 16.05

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , IV apakšgrup

16.30 - 18.05

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , IV apakšgrupa

18.15 - 19.50

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas

Profesors A.Kataševs , - , Nedēļas: 11.-20. , IV apakšgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)