Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gaisa kuģu konstrukcija un sistēmas

Asistents P.Pavlovskis , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisa kuģu konstrukcija un sistēmas

Asistents P.Pavlovskis , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Gaisa kuģu aerodinamika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 401 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisa kuģu aerodinamika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 401 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Gaisa kuģu šķidruma un gāzu sistēmas

Profesors M.Kleinhofs , Lo1/V - 312 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisa kuģu izturība 2

Profesors M.Kleinhofs , Lo1/V - VI
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija

Profesors M.Kleinhofs , Lo1/V - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Propelleris

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 312
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas

D.Goreļikovs , Lo1/V - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija

Profesors M.Kleinhofs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas

D.Goreļikovs , Lo1/V - VI , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisa kuģu šķidruma un gāzu sistēmas

Profesors M.Kleinhofs , Lo1/V - 409
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)