Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.00 - 13.30

Lekc. Loģistika (pamatkurss)

Asociētais profesors M.Urbaha , - , Online - Attālināti

13.35 - 15.00

Lekc. Loģistika (pamatkurss)

Asociētais profesors M.Urbaha , - , Online - Attālināti
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Transporta uzdevumu formalizācija un programmēšana

Docents A.Lešinskis , - , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Asistents L.Lapčinskis , PV3/7 - 406 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lekc. Fizika 2

Asistents G.Rēvalde , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asistents G.Rēvalde , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-8.

Lab.d. Fizika 2

Asistents L.Lapčinskis , PV3/7 - 406 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Transporta uzdevumu formalizācija un programmēšana

Docents A.Lešinskis , - , Nedēļas: nepāra , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Transportmašīnu materiāli

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Transportmašīnu materiāli

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , - , Nedēļas: 9.-16. , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā mehānika

Asistents O.Kovzels , - , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Transportmašīnu materiāli

Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Transportmašīnu materiāli

Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 1.-8. , Online - Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)