Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Datorsistēmas (ADBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Gadījuma procesi

Profesors A.Matvejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc. Objektorientētā programmēšana

Docents G.Alksnis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Pr.d. Objektorientētā programmēšana

Docents G.Alksnis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datorsistēmu projektēšanas pamati

Profesors M.Kirikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Lektors V.Saulespurēns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Lektors J.Amoliņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Diskrētā matemātika

Docents A.Matvejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-10.

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Diskrētā matemātika

Docents A.Matvejevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Lektors E.Miķelsone , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,5.-20.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Lektors E.Miķelsone , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,5.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Pētnieks A.Gaidukovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķo datorsistēmu programmatūra

Asociētais profesors A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,5.-20.

18.15 - 19.50

Pr.d. Ievads operāciju pētīšanā

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Asociētais profesors A.Roskoša , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Asociētais profesors A.Roskoša , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)