Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Elektriskās mašīnas

Profesors K.Ketners , Āz12-K1 - 110 , (Āz.12 -K1 - 220)

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Elektriskās mašīnas

Profesors K.Ketners , Āz12-K1 - 220 , (Āz.12 -K1 - 110)
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.,15.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas

Profesors Z.Markovičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. CAD/CAM tehnoloģijas (speckurss)

I.Lipste , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lab.d. CAD/CAM tehnoloģijas (speckurss)

I.Lipste , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 521
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas

Profesors Z.Markovičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 6.,14.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)