Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.,15.-16.

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 6.,14.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Docents A.Cars , Ķīp6B - 318

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Docents K.Kravalis , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 5.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 517

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents J.Liģere , Āz12 - 102
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , PV1 - 107 , Nedēļas: 1.-4.

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , PV1 - 107 , Nedēļas: 1.-4.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Lektors R.Vītols , Ķīp6B - 521

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Lektors R.Vītols , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valoda

Lektors Z.Dombrovska , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)