Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (NMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
19.09.202009:00-13:00Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)
Docents E.Kopeika, Online - Zoom
Pēc nodarbības studentiem, kuriem nepieciešama konsultācija, plkst.12.00-13.00
03.10.202010:00-14:00Lekc. Elektrotehnika un elektronika
Lektors G.Zaļeskis, Āz12 - 101
10.10.202010:00-15:00Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2
Profesors B.Grasmanis, K1 - 301
17.10.202009:00-13:00Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)
Docents E.Kopeika, Online - Zoom
17.10.202014:30-18:00Lekc.; Pr.d. Elektrotehnika un elektronika
Lektors G.Zaļeskis, Online - Zoom
24.10.202014:30-18:00Lab.d. Elektrotehnika un elektronika
Lektors G.Zaļeskis, Online - Zoom
31.10.202010:00-14:00Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2
Profesors B.Grasmanis, Online - Zoom
31.10.202014:00-18:00Lekc. Fizika 2
Asociētais profesors I.Klemenoks, Online - Zoom
07.11.202014:00-18:00Pr.d. Fizika 2
Asociētais profesors I.Klemenoks, Online - Zoom
14.11.202012:00-16:00Pr.d. Vispārīgā metroloģija
Profesors E.Šīrons, Ķīp6B - 402
ATCELTA NODARBĪBA KLĀTIENĒ!!! Skatīties video materiālus ORTUS e-studijās!
21.11.202012:00-16:00Pr.d.; Lab.d. Vispārīgā metroloģija
Profesors p.i. E.Šīrons, Ķīp6B - 402
28.11.202009:00-17:00Lab.d. Fizika 2
Asociētais profesors I.Klemenoks, -
ATTĀLINĀTI!!! Nebūs tiešsaistē! Būs informācija no pasniedzēja.
05.12.202009:00-13:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)
Docents E.Kopeika, Online - Zoom
05.12.202014:00-18:00Pr.d. Elektrotehnika un elektronika
Lektors G.Zaļeskis, Online - Zoom
12.12.202010:00-15:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Elektrotehnika un elektronika
Lektors G.Zaļeskis, Online - Zoom
19.12.202009:00-10:00Kons. Fizika 2
Asociētais profesors I.Klemenoks, -
ATTĀLINĀTI! Informācija no pasniedzēja ORTUS e-studijās!
19.12.202010:00-12:00Eks. Fizika 2
Asociētais profesors I.Klemenoks, -
ATTĀLINĀTI! Informācija no pasniedzēja ORTUS e-studijās!
19.12.202012:00-16:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Vispārīgā metroloģija
Profesors E.Šīrons, Ķīp6B - 402
09.01.202112:00-16:00Lekc.; Lab.d. Vispārīgā metroloģija
Profesors E.Šīrons, Ķīp6B - 402
14.01.202112:00-16:00Rezerv. Vispārīgā metroloģija
Profesors p.i. E.Šīrons, Ķīp6B - 402
Praktiskie darbi un konsultācija

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)