Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.40 - 10.10

Lekc.; Pr.d. Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos

Profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , On - Attālināti,

Lekc.; Pr.d. Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos

Profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16. , On - Attālināti,

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos

Profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , On - Attālināti,

12.30 - 14.05

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Docents J.Maksimkina , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Dzelzceļa vispārējais kurss

Docents J.Eiduks , Āz12 - 311 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.

16.10 - 17.40

Lekc. Dzelzceļa vispārējais kurss

Docents J.Eiduks , Āz12 - 311 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.,15.-16.

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 6.,14.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Asistents A.Bubovičs , Āz12-K1 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Tehniskā mehānika 2

Docents N.Jēkabsons , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tehniskā mehānika 2

Docents N.Jēkabsons , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents J.Liģere , Āz12 - 102
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)