Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ražošanas tehnoloģija (RMMR0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Virsmu statistiskā mehānika

Docents A.Avišāne , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 6.-14.

18.15 - 19.50

Lekc. Virsmu statistiskā mehānika

Docents A.Avišāne , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 6.-14.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , M1/1 - 304 , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Ķīp6B - 422
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana

J.Pildavs , KC6 - 221

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana

J.Pildavs , KC6 - 221
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Aparātbūves tehnoloģiskais aprīkojums (speckurss)

Asociētais profesors A.Kromanis , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 17.-20.

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Aparātbūves tehnoloģiskais aprīkojums (speckurss)

Asociētais profesors A.Kromanis , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 17.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)