Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Industriālais dizains (RMCX0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Patentzinību pamati

Profesors I.Boiko , Ķīp6B - 417

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datormodelēšana

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Datormodelēšana

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 1.,3.,7.,9.,11.,13.,15.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Iekārtu un produktu ergonomika

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 524

12.30 - 14.05

Pr.d. Rūpniecisku ražojumu projektēšana (studiju projekts)

Asistents E.Jansons , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Iekārtu un produktu ergonomika

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 515 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Produktu maketēšana un prototipēšana

Pētnieks M.Irbe , Ķīp6B - 515 , Nedēļas: 10.-17.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Produktu maketēšana un prototipēšana

Pētnieks M.Irbe , Ķīp6B - 515 , Nedēļas: 10.-17.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Produktu maketēšana un prototipēšana

Pētnieks M.Irbe , Ķīp6B - 515 , Nedēļas: 10.-17.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Rūpniecisku ražojumu projektēšana

Asistents E.Jansons , Ķīp6B - 404

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Rūpniecisku ražojumu projektēšana

Asistents E.Jansons , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Rūpniecisku ražojumu projektēšana (studiju projekts)

Asistents E.Jansons , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-14.,17.-18.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-4.,6.-14.,17.-18.

16.25 - 18.00

Kons. Produktu maketēšana un prototipēšana

Lektors A.Endziņš , Ķīp6B - 404

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)