Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Informācijas tehnoloģija (RDBI0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Profesors I.Volodko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Profesors I.Volodko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads datoru arhitektūrā

Lektors A.Riekstiņš , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Profesors M.Uhanova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Ievads datoru arhitektūrā

Asistents Ē.Kļaviņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca, Profesors J.Grabis, Profesors A.Ņikitenko, Profesors M.Ziema, Asociētais profesors E.Lavendelis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

10.15 - 11.50

Lekc. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Asociētais profesors K.Boločko , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

Lekc. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

12.30 - 14.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Asociētais profesors J.Malahova , Āz12 - 102 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc. Civilā aizsardzība

Asociētais profesors J.Malahova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

14.30 - 16.05

Lekc. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Profesors M.Uhanova , Online - Attālināti , Nedēļa: 1.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Algoritmizēšanas prakse

Profesors M.Uhanova , Online - Attālināti , Brīvās izvēles priekšmets, tiek realizēts ar 2.mācību nedēļu.

10.15 - 11.50

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Profesors M.Uhanova , S1 - 208 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Profesors M.Uhanova , S1 - 209-211 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Profesors M.Uhanova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc. Matemātika

Profesors I.Volodko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

12.30 - 14.05

Lab.d. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Lektors O.Krutikova , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Lektors S.Jurenoka , S1 - 511 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Lektors S.Jurenoka , D2 - 525 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

Lektors S.Jurenoka, Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Profesors I.Volodko , S1 - 202 , Nedēļas: 1.-20. , On line, sekot līdzi info ORTUS/priekšme

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Lektors A.Vagele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Angļu valoda

Lektors J.Kuzņecova , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , On line, sekot līdzi info ORTUS/priekšmets

14.30 - 16.05

Lab.d. Matemātika

Profesors I.Volodko , S1 - 105 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , On line, sekot līdzi info ORTUS/priekšmets

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)