Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents I.Dzenīte , D2 - 149 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents I.Dzenīte , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents I.Dzenīte , M1/1 - 301

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors M.Šmitiņš , Online - MSTeams , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , M1/1 - 202

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents I.Dzenīte , D2 - 149
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 419

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Latvijas politiskā sistēma

Asociētais profesors G.Ozolzīle , M1/1 - 301

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Āz12 - 101 , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ievads specialitātē

Asociētais profesors I.Odītis , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lektors I.Jurāne , Ķīp6B - 400

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)