Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lektors V.Stroževa , Ķīp6B - 300

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asistents S.Stepiņa , PV3/7 - 101

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors M.Šmitiņš , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

Lektors L.Derkača , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Docents A.Matvejevs , M1/1 - 202

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Latvijas politiskā sistēma

Asociētais profesors G.Ozolzīle , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Docents A.Matvejevs , Āz12 - 103

16.30 - 18.05

Lekc. Tiesību pamati

Docents D.Ose , Āz12 - 102
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents A.Matvejevs , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads studiju nozarē

Docents I.Vīksne , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika

Pētnieks A.Bērziņa , PV3/7 - 405 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Docents A.Matvejevs , Āz12 - 120 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Docents A.Matvejevs , Āz12 - 103 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)