Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizikālās un matemātiskās modelēšanas pamati

Profesors J.Dehtjars , Āz12 - 101

10.15 - 11.50

Lekc. Mikro- un nanotehnoloģijas

E.Šidlovska , Āz12-K1 - 115

12.30 - 14.05

Pr.d. Fizikālo procesu modelēšana (studiju projekts)

Profesors A.Balodis , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 18.00

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 2

Profesors A.Kataševs , PV1 - 207 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , I apakšgrupa

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 2

Profesors A.Kataševs , PV1 - 207 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , II apakšgrupa

15.00 - 20.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , RTK - 0 , Nedēļa: 1.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mašīnu elementu parametriskā modelēšana

Profesors M.Dobelis , Āz12 - 321 , C Brīvās izvēles studiju priekšm

10.15 - 11.50

Lekc. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 2

Profesors A.Kataševs , PV3/7 - 320

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnu elementu parametriskā modelēšana

Profesors M.Dobelis , Āz12 - 321 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15. , C Brīvās izvēles studiju priekšmets

Pr.d. Mikro- un nanotehnoloģijas

E.Šidlovska , Āz12 - 103 , Nedēļas: pāra

14.30 - 18.00

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 2

Profesors A.Kataševs , PV1 - 207 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , III apakšgrupa

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 2

Profesors A.Kataševs , PV1 - 207 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , IV apakšgrupa

15.00 - 20.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , RTK - 0 , Nedēļa: 1.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Docents A.Cars , Ķīp6B - 318 , B. Specializējošais studiju kurss Specializācijas virzienam " Medicīniskās iekārtas"

10.00 - 14.00

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 2

Profesors A.Kataševs , PV1 - 207 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , V apakšgrupa

Pr.d. Medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas 2

Profesors A.Kataševs , PV1 - 207 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , VI apakšgrupa

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datorgrafikas pamati

Asociētais profesors K.Boločko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , B. Specializējošais studiju kurss Specializācijas virzienam "E-medicīna"

14.30 - 16.05

Lekc. Elektroniskie elementi un elektronisko iekārtu projektēšana

Docents M.Zeltiņš , Āz12 - 401 , Nedēļas: 2.-17. , B. Specializējošais studiju kurss Specializācijas virzienam " Medicīniskā elektroni"

Lekc. Funkcionālie medicīniskie implanti

Pētnieks Z.Irbe , PV3/7 - 335 , pecializācijas priekšmets studiju virzienam " Medicīniskie materiāli" vai C.daļas studiju pri

Lekc.; Pr.d. Nanomedicīnas tehnoloģijas

Docents V.Zemīte , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 4.-19.

15.00 - 20.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , RTK - 0 , Nedēļa: 1.

16.30 - 18.05

Lekc. Elektroniskie elementi un elektronisko iekārtu projektēšana

Docents M.Zeltiņš , Āz12 - 401 , Nedēļas: 2.-17.

Lekc. Medicīniskie tekstilmateriāli

Vadošais pētnieks I.Ļašenko , PV3/7 - 356 , Nedēļas: 11.-18.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 10.00

Lekc.; Pr.d. Palīgtehnoloģijas

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 2.-16. , G. Rusovs, videolekcijas, laiks tiks precizēts

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Medicīniskie tekstilmateriāli

Vadošais pētnieks I.Ļašenko , - , Nedēļas: 11.-20. , Laiks un vieta tiks precizēta

15.00 - 16.30

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 4.-14. , RSU Dzirciema iela 16, korpuss B - 504, Prof. I. Vanadziņ

15.00 - 20.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , RTK - 0 , Nedēļa: 1.

16.30 - 18.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 4.-14. , RSU Dzirciema iela 16, korpuss B - 504, Prof. I. Vanadzi

18.30 - 20.00

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12 - 103 , Nedēļas: 2.,4.,8. , Kontaktlekcijas M.med.phys.M.Pikšis
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 2.,4.,8.

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , - , Nedēļas: 2.-3.,5.-7.,9.-15. , Tiešsaistes lekcija M.med.phys. M.Pikšis

10.15 - 11.50

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 2.,4.,8. , Kontaktlekcijas,M.med.phys.M.Pikšis

12.30 - 14.05

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 2.,4.,8. , Kontaktlekcijas M.med.phys. M.Pikšis

15.00 - 20.00

Pr.d. Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , RTK - 0 , Nedēļa: 1.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)