Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Industriālais dizains (RMCX0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asistents S.Stepiņa , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors M.Šmitiņš , Online - MSTeams , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

Lektors L.Derkača , Āz12 - 121

11.15 - 12.15

Pr.d. Matemātika

Docents V.Koliškina , M1/1 - 307

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Dizaina datorgrafika

Lektors A.Endziņš , Ķīp6B - 404

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika

Pētnieks A.Bērziņa , PV3/7 - 405 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ievads specialitātē

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 524 , Nedēļas: pāra , Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Zīmēšana (speckurss industriālajā dizainā)

Asistents E.Krīgere , Ķīp6B - 520 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Zīmēšana (speckurss industriālajā dizainā)

Asistents E.Krīgere , Ķīp6B - 520 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Krāsa un izstrādājuma kompozīcija

Asistents E.Krīgere , Ķīp6B - 524

14.30 - 16.05

Pr.d. Zīmēšana (speckurss industriālajā dizainā)

Asistents E.Krīgere , Ķīp6B - 520
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.,15.

12.30 - 15.00

Lekc. Matemātika

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

15.00 - 17.30

Lekc. Matemātika

Docents V.Koliškina , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Profesors M.Dobelis , Āz12 - 110 , Attālināti

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)