Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektriskās mašīnas

Profesors J.Dirba , Āz12 - 120 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Docents J.Liģere , Āz12 - 111

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina , Āz12 - 103

16.10 - 17.10

Kons. Regulēšanas teorijas pamati

Profesors N.Kuņicina , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 1.-20. , RECZ0 programma 2 studenti
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.,15.-16.

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 6.,14.

14.30 - 16.05

Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Docents J.Maksimkina , Āz12 - 103 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Elektriskās mašīnas

Docents S.Andrianova , Āz12-K1 - 110 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

10.15 - 11.50

Lekc. Elektriskās mašīnas

Profesors J.Dirba , Āz12 - 111 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektriskās mašīnas

Docents S.Andrianova , Āz12-K1 - 110 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 102

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)