Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Siltumapgādes sistēmas

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Siltumapmaiņa

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.,15.-16.

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 6.,14.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , PV3/7 - 434

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 310
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-14.,17.-18.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-14.,17.-18.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika

Docents N.Jēkabsons , Ķīp6B - 517

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika

Docents N.Jēkabsons , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)