Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents A.Matvejevs, Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads specialitātē

Asociētais profesors I.Odītis , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 1.,3.,9.,11.,13.,15.

Lekc. Ievads specialitātē

Asociētais profesors I.Odītis , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.,7.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 416

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors M.Šmitiņš , Online - MSTeams , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

Lektors V.Tataurova , Āz12-K1 - 319

12.30 - 14.05

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lektors V.Stroževa , Ķīp6B - 400

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents A.Matvejevs, Profesors I.Volodko, Docents I.Dzenīte , Online - Attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Docents A.Matvejevs, Profesors I.Volodko, Lektors S.Čerņajeva , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents A.Matvejevs, Profesors I.Volodko, Lektors S.Čerņajeva , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents A.Matvejevs, Profesors I.Volodko, Lektors S.Čerņajeva , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika

Docents N.Jēkabsons , Ķīp6B - 517

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika

Docents N.Jēkabsons , Ķīp6B - 517

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)