Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

Vecākais laborants N.Saveļjeva , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 1.-8. , Pēteris Pavlovskis

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Elektrotehnikas pamati

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 206

14.15 - 15.45

Lekc. Elektrotehnikas pamati

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 206

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors M.Šmitiņš , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti , Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents N.Gūtmanis , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16. , Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asociētais profesors N.Budkina , Online - Attālināti , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads aviācijas nozarē

Profesors M.Kleinhofs , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16. , Attālināti

15.00 - 16.30

Lekc. Ievads aviācijas nozarē

Profesors M.Kleinhofs , Lo1/V - VII , Nedēļa: 1. , 15.septembrī 2020.g.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Asociētais profesors N.Budkina , Āz12 - 120 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Fizika

Pētnieks K.Ozols , PV3/7 - 401 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Asociētais profesors N.Budkina , Āz12 - 120

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Modernās datoru lietojumpakotnes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizika

Asistents G.Rēvalde , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.-16.

09.15 - 10.00

Lekc. Fizika

Profesors G.Rēvalde , PV3/7 - 101 , Nedēļa: 1.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Modernās datoru lietojumpakotnes

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205 , Nedēļas: nepāra , 1.apakšgrupa

Lekc.; Lab.d. Modernās datoru lietojumpakotnes

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra , 2.apakšgrupa

12.00 - 13.35

Lekc.; Lab.d. Modernās datoru lietojumpakotnes

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205 , Nedēļas: nepāra , 1.apakšgrupa

Lekc.; Lab.d. Modernās datoru lietojumpakotnes

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra , 2.apakšgrupa

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , Āz12 - 121 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valoda 2

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , Āz12 - 121 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)