Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMMM0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Optimizācijas metodes

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 416

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Optimizācijas metodes

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 524

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Industriālā tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , Āz12 - 212 , Nedēļas: 9.-13.,16.

Lekc. Industriālā tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 14.-15.

14.30 - 16.05

Lekc. Industriālā tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 14.-15.

Lekc. Industriālā tehnoloģija

Asociētais profesors A.Kromanis , Āz12 - 212 , Nedēļas: 9.-13.,16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Mašīnu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu analīze un optimizācija

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Mašīnu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu analīze un optimizācija

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Mašīnu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu analīze un optimizācija

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskā reglamentācija

D.Ose , KC6 - 419

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)