Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbības finanses (AIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 21.50

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

Docents N.Koleda , KC6 - 523 , Nedēļas: 4.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: 1.-20.

20.15 - 21.50

Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana

Asociētais profesors K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu inovācijas

Profesors N.Lāce , Online - Zoom , Nedēļas: 2.-20.

20.15 - 21.50

Lekc. Finanšu inovācijas

Profesors N.Lāce , Online - Zoom , Nedēļas: 2.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu inovācijas

Profesors N.Lāce , Online - Zoom , Nedēļas: 2.-3.

Lekc. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs

Profesors N.Lāce , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.,4.-20.

20.15 - 21.50

Lekc. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs

Profesors N.Lāce , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.,4.-20.

Lekc. Finanšu inovācijas

Profesors N.Lāce , Online - Zoom , Nedēļas: 2.-3.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Prakse

Profesors N.Lāce , KC6 - 309 , Nedēļas: 4.-20.

20.15 - 21.50

Lekc. Prakse

Profesors N.Lāce , KC6 - 309 , Nedēļas: 4.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)