Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMGG0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Termodinamika un gāzes dinamika

Docents A.Cars , PV1 - 302

12.30 - 14.05

Lekc. Termodinamika un gāzes dinamika

Docents A.Cars , PV1 - 302 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu kvalitātes novērtēšana

Docents A.Cars , Ķīp6B - 302 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ekoloģijas speckurss

Asociētais profesors D.Rusovs , PV1 - 201 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu kvalitātes novērtēšana

Docents A.Cars , PV1 - 302 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Ekoloģijas speckurss

Asociētais profesors D.Rusovs , PV1 - 201 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Siltumapgādes sistēmu optimizācija

Docents S.Vostrikovs , PV1 - 302

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Siltumfizika

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Siltumfizika

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes psiholoģija

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Siltumapmaiņas aparātu speckurss

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Siltumapmaiņas aparātu speckurss

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)