Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)

Profesors I.Boiko, Asistents E.Jansons , Ķīp6B - 404

10.15 - 11.50

Lekc. Patentzinību pamati

Profesors I.Boiko , Ķīp6B - 417
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē, papildnodaļas

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404

12.30 - 14.05

Kons. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē (studiju projekts)

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tehnoloģisko procesu datorizētā projektēšana (CAM)

Asociētais profesors A.Kromanis , Ķīp6B - 404 , Brīvā izvēle C

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Asociētais profesors A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Asociētais profesors A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Asociētais profesors A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)