Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati

Profesors M.Gorobecs , Āz12 - 311 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

16.30 - 18.05

Lekc. Skaitliskās metodes un inženierprogrammas transporta uzdevumos

Profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-14. , On - Attālināti,

Lekc. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati

Profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 15.-18. , On - Attālināti,

18.10 - 19.40

Lekc. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati

Profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 15.-18. , On - Attālināti,

Pr.d.; Lab.d. Skaitliskās metodes un inženierprogrammas transporta uzdevumos

Profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-14. , On - Attālināti,
O
T
R
D
I
E
N
A

08.45 - 10.15

Lekc. Sistēmanalīze dzelzceļa transportā

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-18. , On - Attālināti,

10.20 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Sistēmanalīze dzelzceļa transportā

Lektors J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-18. , On - Attālināti,

14.30 - 16.05

Lekc. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati

Profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 10.-15. , On - Attālināti,

16.30 - 18.05

Lekc. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.00 - 17.00

Kons. Dīzeļlokomotīvju dinamika

Docents J.Eiduks , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-18. , attālināti caur Ortus (spec.Dīzeļlokomotīves viens students)
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

15.00 - 16.30

Lekc. Kravas darba optimizācija

Pētnieks F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 4.-15. , ON -attālināti caur Ortus

16.35 - 18.05

Lekc. Kravas darba optimizācija

Pētnieks F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 4.-15. , ON-attālināti caur Ortus

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)