Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Medicīniskās tehnikas projektēšana

Profesors A.Balodis , Ķīp6B - 318

10.15 - 11.50

Lekc. Mikro- un nanotehnoloģijas

E.Šidlovska , Āz12-K1 - 115

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs

Profesors J.Dehtjars , Ķīp6B - 318

16.30 - 18.05

BD Bakalaura darbs

- , Vada potenciālā bakalaura darba vadītājs
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Mikro- un nanotehnoloģijas

E.Šidlovska , Āz12 - 103 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Medicīniskās tehnikas projektēšana

Profesors A.Balodis , Ķīp6 - 116

16.30 - 18.05

Stud.d. Medicīnas tehnikas projektēšana (studiju projekts)

Profesors A.Balodis , PV3/7 - 219
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Docents A.Cars , Ķīp6B - 318 , B. Specializējošais studiju kurss Specializācijas virzienam " Medicīniskās iekārtas"

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datorgrafikas pamati

Asociētais profesors K.Boločko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , B. Specializējošais studiju kurss Specializācijas virzienam "E-medicīna"

12.30 - 14.05

Lekc. Medicīniskie tekstilmateriāli

Vadošais pētnieks I.Ļašenko , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 11.-18. , Specializācijas priekšmets studiju virzienam " Medicīniskie materiāli"

14.30 - 16.05

Lekc. Funkcionālie medicīniskie implanti

Pētnieks Z.Irbe , PV3/7 - 335 , pecializācijas priekšmets studiju virzienam " Medicīniskie materiāli" vai C.daļas studiju pri

Lekc.; Pr.d. Nanomedicīnas tehnoloģijas

Docents V.Zemīte , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 4.-19.

Lekc. Elektroniskie elementi un elektronisko iekārtu projektēšana

Docents M.Zeltiņš , Āz12 - 401 , Nedēļas: 2.-17. , B. Specializējošais studiju kurss Specializācijas virzienam " Medicīniskā elektroni"

16.30 - 18.05

Lekc. Elektroniskie elementi un elektronisko iekārtu projektēšana

Docents M.Zeltiņš , Āz12 - 401 , Nedēļas: 2.-17.

Lekc. Medicīniskie tekstilmateriāli

Vadošais pētnieks I.Ļašenko , PV3/7 - 356 , Nedēļas: 11.-18.

Lekc. Lietišķā etiķete

M.Bernande , Ķīp6 - 116
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 10.00

Lekc.; Pr.d. Palīgtehnoloģijas

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 2.-16. , G. Rusovs, videolekcijas, laiks tiks precizēts

08.15 - 09.50

Lekc. Medicīnisko iekārtu drošums

Profesors J.Dehtjars , Āz12 - 102 , Nedēļas: 11.-20. , Studiju priekšmeta norises laiks un vieta tiks mainīta

10.00 - 18.00

BD Bakalaura darbs

- , Vada potenciālā bakalaura darba vadītājs

10.15 - 11.50

Lekc. Medicīnisko iekārtu drošums

Profesors J.Dehtjars , - , Nedēļas: 11.-18. , Vieslektors, Studiju priekšmeta norises vieta un laiks var mainīties

Lekc. Datorgrafikas pamati

Asociētais profesors K.Boločko , - , Nedēļas: 11.-18. , Vieslektors, Studiju priekšmeta norises vieta un laiks var mainīties

18.30 - 20.00

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12 - 103 , Nedēļas: 2.,4.,8. , Kontaktlekcijas M.med.phys.M.Pikšis
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , - , Nedēļas: 2.-3.,5.-7.,9.-15. , Tiešsaistes lekcija M.med.phys. M.Pikšis

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 2.,4.,8.

10.15 - 11.50

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 2.,4.,8. , Kontaktlekcijas,M.med.phys.M.Pikšis

12.30 - 14.05

Lekc. Radiācijas drošība medicīnā

Profesors A.Balodis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 2.,4.,8. , Kontaktlekcijas M.med.phys. M.Pikšis

14.00 - 18.00

BD Bakalaura darbs

- , Vada potenciālā bakalaura darba vadītājs

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)