Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Noliktavu loģistika

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 6.-20. , + ekskursijas

12.30 - 14.05

Lekc. Noliktavu loģistika

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 6.-20. , + ekskursijas

14.30 - 16.05

Lekc. Noliktavu loģistika

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 19.-20. , + ekskursijas
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205

12.30 - 14.05

Lekc. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - 401

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Transporta līdzekļu tehniskās apkopes tehnoloģijas

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VI

16.30 - 18.05

Lekc. Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā

Zinātniskais asistents E.Šarma , Lo1/V - 205
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , PV1 - 211

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Aviācijas tehniskā angļu valoda

Asociētais profesors T.Lobanova-Šuņina , PV1 - 211

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nesagraujošās kontroles metodes

Zinātniskais asistents J.Feščuks, Asistents P.Nagaraj , Ķīp6B - 518

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Nesagraujošās kontroles metodes

Zinātniskais asistents J.Feščuks, Asistents P.Nagaraj , Ķīp6B - 518

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)