Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Informācijas tehnoloģija (RDGI0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Prezentācijas prasme

Docents M.Bernande , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Projekta risku pārvalde

Docents V.Minkēviča , S1 - 408 , Nedēļas: 1.-9. , ON - Attālināti, jauktā režīmā

Lekc.; Pr.d. Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 10.-19.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Projekta risku pārvalde

Docents V.Minkēviča , S1 - 408 , Nedēļas: 1.-9. , ON - Attālināti, jauktā režīmā

Lekc.; Pr.d. Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas

Zinātniskais asistents J.Pekša , Online - Attālināti , Nedēļas: 10.-19.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Lielās datu bāzes

Docents J.Eiduks, Lektors A.Auziņš , D2 - 529 , Nedēļas: nepāra , ON - Attālināti, jauktā režīmā

Lab.d. Objektorientētā sistēmanalīze

Profesors O.Ņikiforova , D2 - 522 , Nedēļas: 1.-20. , ON - Attālināti, jauktā režīmā

10.15 - 11.50

Lekc. Objektorientētā sistēmanalīze

Profesors O.Ņikiforova , Online - Attālināti

Lekc. Lielās datu bāzes

Docents J.Eiduks, Lektors A.Auziņš , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Elektroniskā komercija

Asociētais profesors A.Lektauers , S1 - 408 , Nedēļas: nepāra , ON - Attālināti, jauktā režīmā

Lab.d. Elektroniskā komercija

Asociētais profesors A.Lektauers , S1 - 405 , Nedēļas: pāra , ON - Attālināti, jauktā režīmā

Lekc. Informācijas sistēmu drošums

Docents V.Minkevičs , S1 - 407 , ON - Attālināti, jauktā režīmā

18.15 - 19.50

Pr.d. Informācijas tehnoloģijas projektu plānošana (studiju projekts)

Lektors L.Jokste , S1 - 405

Pr.d. Informācijas tehnoloģijas projektu plānošana (studiju projekts)

Lektors L.Jokste , S1 - 407

20.15 - 21.50

Pr.d. Informācijas tehnoloģijas projektu plānošana (studiju projekts)

Lektors L.Jokste , S1 - 405 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Informācijas tehnoloģijas projektu plānošana (studiju projekts)

Lektors L.Jokste , S1 - 407 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

Docents S.Bērziša , S1 - 407 , Nedēļas: 1.-7.

20.15 - 21.50

Lekc. Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

Docents S.Bērziša , S1 - 407 , Nedēļas: 1.-7.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

A.Teilāns , Online - Attālināti , Nedēļas: 7.-14.

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

A.Teilāns , Online - Attālināti , Nedēļas: 7.-14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)