Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automātika un datortehnika (RDBF0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datorvadība ražošanas sistēmās

Asistents M.Eriņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas

Profesors Z.Markovičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Pr.d. Bakalaura darbs

Asistents Ē.Kļaviņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

19.00 - 20.30

Lekc.; Pr.d. Programmatūras funkcionālās testēšanas pamati

Asociētais profesors Ē.Nazaruka , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra

Asociētais profesors K.Boločko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads datoru tīklu projektēšanā

Asistents A.Kalniņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Iegultās sistēmas

Asociētais profesors D.Bļizņuks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Matemātiskās metodes datorgrafikā

Asociētais profesors A.Sisojevs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Grafika viedajās tehnoloģijās

Docents M.Kovaļovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lab.d. Ievads attēlu apstrādē

Asociētais profesors K.Boločko , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc. Ievads attēlu apstrādē

Asociētais profesors K.Boločko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas

Profesors Z.Markovičs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Lab.d. Robotu vadības sistēmas

Profesors Z.Markovičs, Asistents M.Eriņš , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. 3D animācija Maya vidē

Docents M.Kovaļovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc.; Pr.d. Multimediju tehnoloģijas

Profesors M.Ziema , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Lab.d. Ievads mākslīgos neironu tīklos

Lektors H.Gorskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei

Asociētais profesors N.Prokofjeva , S1 - 507 , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Mākoņskaitļošana

Asociētais profesors J.Kampars , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. 3D animācija Maya vidē

Docents M.Kovaļovs , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

19.00 - 20.30

Lekc. Programmatūras funkcionālās testēšanas pamati

Asociētais profesors Ē.Nazaruka , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-20.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)