Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gaisa kuģu konstrukcija un sistēmas

Asistents P.Pavlovskis , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Gaisa kuģu konstrukcija un sistēmas

Asistents P.Pavlovskis , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Aviācijas konstrukciju mehānika

Docents Ē.Ozoliņš , Lo1/V - 409
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Siltumtehnika un termodinamika

Studiju programmas direktors I.Blumbergs , Ķīp6B - 513
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Elektronikas pamati

Docents P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/V - VI

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 13.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , Lo1/V - 409

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)