Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Aviācijas transports (RMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Aviācijas sakaru sistēmas un tīkli

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 312

12.30 - 14.05

Lekc. Aviācijas ierīču un sistēmu pamati

Docents P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/V - 409

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisa kuģu radiolokācijas sistēmas

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , Lo1/V - 410
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Globālā navigācijas satelītu sistēma

D.Goreļikovs , Lo1/V - 312

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas

D.Goreļikovs , Lo1/V - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisa kuģu radiolokācijas sistēmas

Docents (praktiskais) I.Smirnovs , Lo1/V - 410 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas

D.Goreļikovs , Lo1/V - VI , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisa kuģu elektronisko sistēmu tehniskā ekspluatācija

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 205

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisa kuģu elektroniskās un elektroapgādes sistēmas (studiju projekts)

Docents (praktiskais) I.Smirnovs, Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 410 , Lauvas iela V-206

14.30 - 16.05

Lekc. Aviācijas sakaru sistēmas un tīkli

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 312 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)