Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCGS)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Saldētavu iekārtas

Asociētais profesors D.Rusovs, Asociētais profesors A.Līckrastiņa , Ķīp6B - 420 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Saldētavu iekārtas

Asociētais profesors D.Rusovs, Asociētais profesors A.Līckrastiņa , Ķīp6B - 420
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Rūpniecības krāsnis

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Rūpniecības krāsnis

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 420

14.30 - 16.05

Pr.d. Siltumtehnisko aprēķinu programmnodrošinājums

Pētnieks V.Žentiņš , Ķīp6B - 420
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Profesors A.Lešinskis , Āz12 - 213 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Pr.d. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Profesors A.Lešinskis , Āz12 - 213 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents J.Liģere , Āz12 - 102

16.30 - 18.05

Kons. Konstruēšanas pamati

Docents S.Vostrikovs , PV1 - 302 , Nedēļa: 1.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība

Docents J.Kalinka , Ķīp6B - 517

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība

Docents J.Kalinka , Ķīp6B - 517
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Āz12 - 101 , Nedēļas: 6.,14.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.,15.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)