Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta procesu optimizācijas metodes(speckurss)

Docents S.Bratarčuks , Lo1/V - 205

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta procesu optimizācijas metodes(speckurss)

Docents S.Bratarčuks , Lo1/V - 205
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) V.Lapkovskis , PV1 - 211 , TAE529Transporta ekoloģija
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

19.00 - 20.30

Lekc. Nesagraujošās kontroles metodes

Lektors N.Glīzde , Ķīp6B - 518
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Loģistika un transporta sistēmas

V.Žavtkēvičs , - , ZOOM

20.15 - 21.50

Lekc. Loģistika un transporta sistēmas

V.Žavtkēvičs , - , Nedēļas: pāra , ZOOM
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.00 - 19.30

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , TAK511 Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes

20.00 - 21.30

Lekc. Kravu pārvadājumu organizācija un vadība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VII

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)