Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Datorsistēmas (ADMD0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Lielās datu bāzes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) I.Andersone , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Lielās datu bāzes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) I.Andersone , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

Lektors D.Brīvulis , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datorsistēmu projektēšanas metožu zinātniskais seminārs

Asociētais profesors A.Jurenoks, Asociētais profesors E.Lavendelis, Asociētais profesors Ē.Nazaruka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datorsistēmu projektēšanas metožu zinātniskais seminārs

Asociētais profesors A.Jurenoks, Asociētais profesors E.Lavendelis, Asociētais profesors Ē.Nazaruka , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Objektorientētā sistēmanalīze

Profesors O.Ņikiforova , Online - Attālināti

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Objektorientētā sistēmanalīze

Profesors O.Ņikiforova , Online - Attālināti

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , Online - Attālināti , Nedēļas: 5.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Lektors I.Švarca , Online - Attālināti , Actual room of the lecture 200

12.30 - 14.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Smildziņa , Online - Attālināti , Nedēļas: 12.-20.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas

Lektors P.Nidagundi , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , attālināti

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas

Lektors P.Nidagundi , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , attālināti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Docents V.Žuravļovs , Online - Attālināti

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Docents V.Žuravļovs , Online - Attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Objektorientētās programmatūras attīstība

Asociētais profesors P.Rusakovs , S1 - 515 , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Objektorientētās programmatūras attīstība

Asociētais profesors P.Rusakovs , D2 - 522 , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Sistēmu un procesu teorija

Pētnieks S.Petroviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-20.

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Lektors S.Rēvele , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Sistēmu un procesu teorija

Pētnieks S.Petroviča , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-20.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Asociētais profesors A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , attālināti

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Asociētais profesors A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20. , attālin

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)