Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-5.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-5.

15.40 - 17.00

Pr.d. Transportlīdzekļu mehānika (studiju projekts)

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-13.

17.30 - 20.55

Lekc.; Pr.d. Automobiļu izmēģinājumi

Inženieris O.Irbītis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 6.-13.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-5.

13.55 - 17.10

Lab.d. Transportlīdzekļu mehānika (studiju projekts)

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 306 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.

Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Laboratorijas vadītājs K.Šneps-Šnepe , PV1 - 110 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.

17.30 - 20.55

Lekc. Transportlīdzekļu mehānika

Inženieris O.Irbītis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-11.,13.-14.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-5.

10.15 - 11.50

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-11.,13.-14.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Automobiļu remonts

Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-11.,13.-14.

14.30 - 16.05

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-11.,13.-14.

19.30 - 20.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Docents (praktiskais) G.Zalcmanis, Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis, Docents (praktiskais) Ē.Vonda, Docents M.Gailis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , Semestrī 2 KP
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-5.

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Automobiļu remonts

Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-13.

12.30 - 14.05

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Lektors A.Rubīns , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 8.,12.-13.

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 6.-7.,9.-11.

14.30 - 16.05

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 6.-7.,9.-11.

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Lektors A.Rubīns , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 8.,12.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)