Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMGUC)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 10 KP.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 10 KP.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12 - 120 , Izvēles kurss

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti , Izvēles kurss (viena diena ned.)

18.15 - 19.50

Pr.d. Pētniecība autotransportā 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Zoom , Nedēļas: 2.,14.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Pētniecība autotransportā 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Zoom , Nedēļas: 1.-2.,14.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

Pr.d. Pētniecība autotransportā 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Zoom , Nedēļa: 12. , Konference. Iespējams individuāls darbs atšķirīgā laikā.

Pr.d. Pētniecība autotransportā 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - MSTeams , Nedēļa: 12. , Konference. Iespējams individuāls darbs atšķirīgā laikā.

08.15 - 18.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-11.,13.-20. , Semestrī 10 KP.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Online - Attālināti , Izvēles kurss (viena diena ned.)

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12-K1 - 116 , Izvēles kurss (viena diena ned.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 1.-11.,13.-20. , Semestrī 10 KP.

08.15 - 16.05

Pr.d. Pētniecība autotransportā 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Online - Zoom , Nedēļa: 12. , Konference. Iespējams individuāls darbs atšķirīgā laikā.

10.15 - 11.50

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-11.,13.-14.

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , Online - Attālināti , Nedēļas: pāra , Ja nav bijis bakalaura studijās. Ir citi laiki.

14.30 - 16.05

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 6.-11.,13.-14.

18.15 - 19.50

Pr.d. Pētniecība autotransportā 2

Asociētais profesors A.Grīslis , Online - MSTeams , Nedēļas: 3.,15.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 10.35

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļa: 16.

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas 3

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļa: 16.

09.15 - 16.15

Pr.d. Pētniecība autotransportā 2

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Asociētais profesors A.Grīslis, Docents (praktiskais) G.Zalcmanis, Lektors M.Gailis, Docents (praktiskais) Ē.Vonda , Ķīp6B - 213 , Nedēļa: 5. , Konference.

10.50 - 14.10

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas 3

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 7.,9.,13.

Lekc.; Pr.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 14.,16.

Lekc.; Pr.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas 3

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 6.,14.,16.

12.30 - 15.55

Lekc.; Pr.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas 3

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 2.,4.,8.,10.,12.

Lekc.; Pr.d. Automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

12.30 - 14.05

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Lektors A.Rubīns , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 8.,12.-13.

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 6.-7.,9.-11.

14.30 - 16.05

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 6.-7.,9.-11.

Lekc. Inovatīvo automobiļu tehnoloģijas

Lektors A.Rubīns , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 8.,12.-13.

14.35 - 17.55

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 14.,16.

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas 3

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 6.,14.

16.10 - 17.45

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas 3

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļa: 7.

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 5.-7.,9.

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas 3

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 8.,15.

16.30 - 21.30

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Automobiļu dinamika un veiktspēja

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 1.-4.,10.-12.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.30 - 14.55

Lekc.; Pr.d. Autobūves un remonta tehnoloģijas

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļa: 3.

Lekc.; Pr.d. Iekšdedzes virzuļmotoru tehnoloģijas

Lektors D.Makarčuks , Ķīp6B - 303 , Nedēļas: 8.,11.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)