Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Datorsistēmas (ADBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 5. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Programmēšanas valodas

Lektors Ē.Masaļskis , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

10.15 - 11.50

Lekc. Skaitliskās metodes

Profesors A.Koliškins , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

12.30 - 14.05

Pr.d. Skaitliskās metodes

Docents T.Treilande , S1 - 106 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19. , attālināti

Lekc. Ievads studiju nozarē

Docents V.Šakele , Online - Attālināti , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

14.30 - 16.05

Lab.d. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Lektors J.Bikovska , Online - MSTeams , Nedēļas: 3.,7.,11.,15.

Pr.d. Ievads datoru arhitektūrā

Asociētais profesors D.Bļizņuks , Online - MSTeams , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ievads datoru arhitektūrā

Asociētais profesors D.Bļizņuks , Online - MSTeams , Nedēļas: 1.-20.

Pr.d. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Lektors J.Bikovska , Online - MSTeams , Nedēļas: 3.,7.,11.,15.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Operētājsistēmas

Docents I.Gorbāns , S1 - 515 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. , attālināti

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

Asistents A.Knoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc. Operētājsistēmas

Docents I.Gorbāns , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Knoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 11.-20.

16.30 - 18.05

Lekc. Datorvadības pamati

Asistents O.Minejeva , Online - MSTeams , Nedēļas: 1.-20.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Datorvadības pamati

Asistents O.Minejeva , Online - MSTeams , Nedēļas: 11.-20.

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Asociētais profesors J.Pečerska , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-10.

20.15 - 21.50

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Asociētais profesors J.Pečerska , Online - Attālināti , Nedēļas: 3.-10.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , Online - Attālināti

12.30 - 14.05

Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

14.30 - 16.05

Lekc. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

Asociētais profesors A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.

Lekc.; Pr.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

Asociētais profesors A.Jurenoks , Online - Attālināti , Nedēļas: 1.-20.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika 2

A.Knoks , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 1.-10. , PART 1 LAB WORK

16.30 - 18.05

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Asociētais profesors O.Pavļenko , M1/1 - 301 , Nedēļas: 6.,12.,17.-18.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)