Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Transporta līdzekļu remonts

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Transporta līdzekļu remonts

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109 , Lo1/V-306
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 4.-6. , V.Žavtkēvičs no 08.10.2020. - 30.10.2020. Lekcijas notiks attālināti (8:15 - 18:05)

10.15 - 11.50

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 4.-6. , V.Žavtkēvičs + ekskursijas

Lekc. Transporta terminālu uzbūve

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 7.-14. , V.Žavtkēvičs no 08.10.2020. - 30.10.2020. Lekcijas notiks attālināti (10:15 - 14:05)

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta terminālu uzbūve

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 7.-14. , + ekskursijas

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 4.-6. , V.Žavtkēvičs + ekskursijas

14.30 - 16.05

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 4.-6. , V.Žavtkēvičs + ekskursijas

16.30 - 18.05

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: 4.-6. , V.Žavtkēvičs + ekskursijas
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 09.35

Lekc. Cilvēka faktors

Lektors R.Bogdane , Ķīp6B - 422 , V.Žavtkēvičs no 08.10.2020. - 30.10.2020. Lekcijas notiks attālināti (8:00 - 9:35)

10.15 - 11.50

Lekc. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Ķīp6B - 513 , Nedēļas: 10.-12. , V.Žavtkēvičs + ekskursijas

14.30 - 16.05

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Ķīp6B - 513 , Nedēļas: 10.-12. , V.Žavtkēvičs + ekskursijas

16.30 - 18.05

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

Asociētais profesors M.Urbaha , Ķīp6B - 513 , Nedēļas: 10.-12. , V.Žavtkēvičs + ekskursijas
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-14.,17.-18.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-14.,17.-18.

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomika

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , Āz12 - 121

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)