Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī pPrakse 10 KP
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī prakse 10 KP
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Nedēļas: 1.-10. , Semestrī prakse 10 KP

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 11.-20. , Semestrī 10 KP
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 10 KP

19.00 - 20.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Online - Zoom , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 1.-20. , Semestrī 10 KP

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)