Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone , -
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā projektēšana un izmēģināšana

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 312 , Nedēļas: nepāra , no 08.10.2020. - 30.10.2020. Lekcijas notiks attālināti (20:15 - 21:50) ned.nepāra

20.15 - 21.50

Lekc. Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā projektēšana un izmēģināšana

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 1.-20.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109 , no 08.10.2020. - 30.10.2020. Lekcijas notiks attālināti (18:15 - 19:50)

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta uzraudzība

Pētnieks (pēcdok.) J.Garbuzs , Lo1/V - 409 , no 08.10.2020. - 30.10.2020. Lekcijas notiks attālināti (20:15 - 21:50)
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)