Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2020./2021. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2020./2021. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 10.30

Lekc. Ritošā sastāva remonta organizācija un vadība

Asociētais profesors P.Gavrilovs , PV1 - 308 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

Lekc. Lokomotīvju remonta un tehniskās apkopes tehnoloģija 2

Asociētais profesors P.Gavrilovs , PV1 - 308 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-4.

10.35 - 12.05

Lekc.; Pr.d. Lokomotīvju remonta un tehniskās apkopes tehnoloģija 2

Asociētais profesors P.Gavrilovs , PV1 - 308 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc.; Pr.d. Ritošā sastāva remonta organizācija un vadība

Asociētais profesors P.Gavrilovs , PV1 - 308 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.

12.30 - 13.30

Kons. Vagonu tehniskā ekspluatācija 2

Asociētais profesors P.Gavrilovs , PV1 - 308 , Nedēļas: 5.-20. , (spec. Vagoni viens students)
O
T
R
D
I
E
N
A

08.30 - 10.00

Lekc. Dzelzceļa stacijas un mezgli 2

Pētnieks O.Iščuka , PV1 - 108 , Nedēļas: 5.-7.,9.-11.,13.-15.,17.-19. , attālināti caur Ortus

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-4.

10.05 - 11.35

Lekc. Dzelzceļa stacijas un mezgli 2

Pētnieks O.Iščuka , PV1 - 108 , Nedēļas: 5.-7.,9.-11.,13.-15.,17.-19. , attālināti caur Ortus

13.00 - 14.30

Lekc. Ekspluatācijas darba tehnoloģija un vadība 2

Pētnieks O.Iščuka , PV1 - 108 , Nedēļas: 5.-7.,9.-11.,13.-15.,17.-19. , attālināti caur Ortus

14.35 - 16.05

Lekc. Ekspluatācijas darba tehnoloģija un vadība 2

Pētnieks O.Iščuka , PV1 - 108 , Nedēļas: 5.-7.,9.-11.,13.-15.,17.-19. , attālināti caur Ortus
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-4.

16.35 - 18.05

Lekc. Transporta sakaru sistēmas

Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 402 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.,15.,17.

17.00 - 18.30

Lekc. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.

18.10 - 19.45

Pr.d.; Lab.d. Transporta sakaru sistēmas

Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 402 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.,15.-20.

18.35 - 20.05

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-4.

17.00 - 18.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.-20. , attālināti caur Ortus

18.35 - 20.05

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Pētnieks V.Skudnovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.-20. , attālināti caur Ortus
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 14.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-4.

10.15 - 11.50

Lekc. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

Lekc. Dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas

Profesors M.Mezītis, Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

Lekc. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Profesors M.Mezītis, Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.,15.,17.

14.10 - 15.40

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Profesors M.Mezītis, Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.,15.

Pr.d. Dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas

Profesors M.Mezītis, Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

15.45 - 17.15

Pr.d. Dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas

Profesors M.Mezītis, Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Profesors M.Mezītis, Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.,15.

16.10 - 17.40

Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.

17.20 - 18.50

Pr.d. Dzelzceļa transporta automatizētās vadības sistēmas

Profesors M.Mezītis, Pētnieks A.Vasiļjevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)